Promocyjna cena programu GlobalMED!

wersja MINI - 579,00 zł  [netto] (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja STANDARD - 1101,00 zł [netto] (3 m-ce GRATIS!!)

wersja CENTRALA - 1206,00 zł [netto] (3 m-ce GRATIS!!!)
wersja FILIA - 218,00 zł [netto]  (3 m-ce GRATIS!!!)

>> Z a m ó w i e n i eTUTAJ...<<

 


tel. +48 (77) 543 19 88, kom. 0 504 645 977

e-mail

 

 

 

globalmed


Podpisanie Umowy z OW NFZ (Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia)

 • tworzenie ofert do NFZ
 • obsługa Portalu Świadczeniodawcy
 • obsługa Portalu Potencjału
 • przygotowanie oferty w programie Ofertowanie
 • udostępnienie niezbędnych materiałów informacyjnych
 • zapoznanie z bieżącymi wymogami stawianymi przez Ministra Zdrowia w zakresie ZPO

Aneksowanie zawartych Umów

 • zmiana aktualnej oferty (poszerzenie, zawężenie, utworzenie nowej oferty)
 • zgłaszanie zmian dotyczących personelu, lokalu, harmonogramu, podwykonawcy Świadczeniodawcy etc.
 • aktualizacja danych Świadczeniodawcy
 • monitorowanie oraz informowanie o nowych Zarządzeniach Ministra Zdrowia w dotyczącym zakresu Państwa działalności

Comiesięczne rozliczenia z NFZ

 • rozliczanie zrealizowanych wniosków o refundację
 • przygotowanie danych do rozliczeń comiesięcznych
 • sporządzanie raportów rozliczeniowych
 • wystawianie faktur VAT, Not Księgowych
 • komunikacja elektroniczna z OW NFZ
 • pomoc „zdalna” za pośrednictwem oprogramowania do zdalnego zarządzania komputerem PC

Usługi informatyczne dotyczące rozliczeń z NFZ

 • aktualizacja, obsługa programu rozliczeniowego
 • aktualizacja, obsługa programu ofertowego
 • kompleksowa obsługa Portalu Świadczeniodawcy
 • kompleksowa obsługa Portalu Potencjału
 • „zdalne” rozwiązywanie problemów technicznych, dzięki wykorzystaniu oprogramowania do zdalnego zarządzania komputerem PC

Usługi dodatkowe

 • pomoc we współpracy z PCPR, PFRON, MOPS
 • pomoc w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dofinansowania dla swoich niepełnosprawnych klientów
 • pomoc w zakresie składania wniosków o dofinansowanie:
  • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ
  • sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
  • likwidacji barier architektonicznych
  • wózków inwalidzkich z napędem elektrycznym przez PFRON – program „PEGAZ 2003”
 
statystyka